Прогимназиален етап преминава в ОРЕС

От 08.11 до 12.11.2021г. включително учениците от прогимназиален етап и учениците от втори „б” клас, преминават в ОРЕС.
Учебните часове за учениците от прогимназиален етап са по 30 минути, а учебните часове за начален етап са по 20 минути.

График на учебните часове за учениците
от прогимназиален  етап –  ОРЕС

     втора смяна

Час Продължителност
предчас 12:50ч – 13:20ч
1 13:30 ч – 14:00 ч
2 14:10 ч – 14:40 ч
3 15 ч – 15:30 ч.
4 15:40 ч.- 16:10 ч.
5 16:20 ч.- 16:50 ч.
6 17:00 ч.- 17:30 ч.

 

 

График на учебните часове за учениците
от начален етап –  ОРЕС

 

     първа смяна

Час Продължителност
1 9:00 ч.- 9:20 ч.
2 9:30 ч.- 9:50 ч.
3 10:00 ч.- 10:20 ч.
Голямо междучасие 10:20 ч.- 10:40 ч.
4 10:40 ч.- 11:00 ч.
5 11:10 ч.- 11:30 ч.
6 11:40 ч.- 12:00 ч.