На вниманието на родителите

Спортните срещи предвидени за 22.10.2021 г., се отлагат за неопределено време, поради влошената епидемична обстановка в страната и в училище.
Състезанието „Математика без граници“ ще се проведе, както следва:
25.10.2021 г.
Първи клас – Стая № 101 от 12:15 ч.
Втори клас – Стая № 209 от 11:50 ч.
Трети клас – Стая № 106 от 12:20 ч.
26.10.2021 г. 
Четвърти клас – Стая № 209 от 12:00 ч.