Родителите спортуват

„Родителите спортуват” е част от инициативата на програмата по случай 110г. от ОУ“П.Р.Славейков“ – гр.Бургас.
В тази връзка се предоставят възможности за родителите да бъдат активни участници в живота на училището.
Срещите ще се осъществят от 14.00ч до 17.00ч на 22.10.2021г. на игрищата в ОУ“П.Р.Славейков“ гр.Бургас.
Молим родителите да подадат заявка за участие в срещи по: волейбол и футбол.
Желанията се заявяват до 13.10.2021 г. на класните ръководители!