Списък на приетите петокласници

Списък на приетите бъдещи петокласници за учебната 2021/2022 година
Рафаил Михайлов Колибаров
Анести Тодоров Станев
Яна Нарековна Тананян
Щерион Найденов Пулакев
Ивелина Иванова Пашова
Радослав Емилов Стоянов
Румен Колев Койчев
Атанас Христов Златев
Мария Стойчева Койчева
Мария Панайотова Канариева
Ивон Иванова Асенекова
Дара Станимирова Лимберова
Кристина Димитрова Хаджиева
Стела Иванова Шперова
Селена Сефер Алимолла
Кристияна Христова Кюлбасанова
Зорница Димова Стоянова
Иванина Димитрова Павлова
Изабелла Виген Навасардян
Георги Захариев Русев