Обогатяване на материално-техническата база

Училището разполага с богата материално – техническа база.
През последните две години бяха създадени модерни и иновативни кабинети.
Ежегодно се полагат грижи за обновяване и обогатяване на училището. 
Запознайте се с промените през последните две години -> Изтегли