УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението.
Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка, която сте получили от училището.
Попълването става, като започвате от най-желаните. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано медицинско свидетелство.

2. Подаване на заявление в училище.
Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да носите медицинско свидетелство.
Работното време е от 8:00 до 18:00 часа.

Заявление за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас – Изтегляне
Кодове на специалности с балообразуване за прием в VIII клас -> Изтегляне