Тържествено закриване на учебната година

Какво е училището? То е магическата среща на ученици и учители в точно определен отрязък от време. Училището е атмосфера. И любов. То е живот – объркан, напрегнат, труден. Но жив! Защото училището събужда знанието там, където иска, може и трябва да живее! Училището – то е “война и мир”, “под игото”, ”борба”. И…”на прощаване”…И пак начало на нови срещи…То е един безкраен кръговрат от срещи и раздели, след които остават светли спомени и желание “да се завърнеш в “родното училище… И да си пошепнеш: ”Помниш ли, помниш ли…”
На седмокласниците от випуск 2020/2021 желаем само успехи! Не забравяйте Славейковото училище! То също няма да ви забрави!