Трета седмица от проектните дейности на първокласниците

Трета седмица от проектните дейности на първи клас измина в посещения, разходки и игри. Медицинската сестра ни посети. За растежа на растения, животни, хора ни говори.  Щафетни игри играхме и много се смяхме. Библиотека „П. Яворов“ посетихме. На гости на книгите бяхме и интерактивни игри играхме.