Проекти по математика

Учениците от шести клас от  ОУ „П.Р.Славейков“ представиха своите знания и умения по математика чрез презентиране на  проект  „Използваме това, което учим – диаграми, таблици и графики“.

Чрез своята работа те доказаха, че наученото в училище намира приложение в ежедневието на всеки от нас.