Паметници

На 28 май беше последният учебен час по околен свят. Учениците от II-Б клас представиха своите проекти на тема ,,Паметници“. Децата разказаха за Ботев, Левски, Вазов и други български  будители и революционери. Споделиха  на кого искат да приличат и защо. Разказаха  кои паметници са посетили, кои имат желание да посетят, както и на кого биха издигнали паметник като аргументираха своя избор.