Лятна занималня за учениците от начален етап

Уважаеми родители,

Организираме лятна полудневна занималня
за периода от 24.06. до 19.07.2021 г., за времето от 09:00 до 13:00 ч.
При интерес от Ваша страна, уведомете класните ръководители.