Проектни седмици на учениците от I до IV клас

Уважаеми родители,
В периода 01.06.2021г. до 23.06.2021 г. ще се проведат проектни седмици за учениците от I-III клас
и  15.06.2021 г. до 30.06.2021 за учениците от IV клас.
График за проектни седмици -> Изтегляне
*Дните 16.06 и 18.06 са неприсъствени, поради провеждане на НВО VII клас.