Легенда за Бургас

На 26.05 учениците от ГЦОУД IV клас посетиха РБ „П.К.Яворов „.
Г-жа Димитрова и нейните ученици с интерес слушаха лекцията на Росица Топалова – уредник в Етнографски музей, посветена на празника на Бургас – 6 декември. Г-жа Топалова представи легендите, които са свързани със светеца покровител на града Никола(й), обредната трапеза, нейното символно значение и други обичаи, свързани с Никулден.