Благодарствено писмо от родител

Благодарствено писмо от родител към учители от ОУ „П. Р. Славейков“
Благодарим за проявеното уважение към труда ни!