“Приказка с поука. Разпознаване на емоциите и връзката им с органите на тялото“

На 14.05.2021г. учениците от III-В и VII-В клас се включиха в иновативната идея „Клас без възраст“. Под ръководството на класния ръководител г-жа Драгиева и г-жа Ванишева-педагогически съветник, се проведе интердисциплинарен урок на тема “Приказка с поука. Разпознаване на емоциите и връзката им с органите на тялото“. Целта на този урок бе учениците да затвърдят своите знания и да развият умението да различават емоцията от чувствата, които я съпътстват. Третокласниците работиха активно в присъствена среда в часа по БЕЛ-ИУЧ, а седмокласниците – онлайн в часа на класа. Малките ученици показаха много добра четивна техника и споделиха своите емоции и чувства в различни ситуации. Седмокласниците представиха презентация за връзката на емоциите с органите на нашето тяло и как да мислим позитивно, за да не се разболява тялото ни.
В този съвместен час и двата класа надградиха знанията си.