И в електронно обучение продължаваме да пътуваме!

 И в електронно обучение продължаваме да пътуваме! Пътуваме с помощта на знанията си по три дисциплини – география, музика и физическо възпитание и спорт.

Учениците от седми клас изработиха проектни задания с помощта на знанията си по музика и ни разказаха за известни Европейски композитори, съчетаха ги успешно със знанията и уменията си да пътуват виртуално по света на географията на Балкански и Европейски държави. Показаха спортната страна на географията с най – известните и талантливи спортисти от Балканският полуостров.