Посещение в новата библиотека

Учениците от ГЦОУД III А,В клас посетиха новата Регионална библиотека „П.К.Яворов“ – Бургас.
Посещението е и по проект“Библиотеките като образователна среда
„част от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда „

За пореден път се убеждаваме в ефективността на подобни посещения. Една обиколка на Библиотеката може да събуди интереса към книгите и четенето у всеки човек. Днес те си спечелихме нови читатели, а ние спечелихме достъп до огромното ни книжно богатство.