22 април – Световен ден на Земята

22 април – Световен ден на Земята

 

Учениците от ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бургас отбелязват Световния ден на Земята – 22 април. Денят  се отбелязва под мотото „Опазване и съхраняване на живота върху Земята“.

По повод празника учениците от V – VII  класове участваха в онлайн урок на тема “Светлото бъдеще на лешоядите“. Урокът се проведе съвместно с НПО „Зелени Балкани“.

Ученици от VIIв и VIIг  клас изработиха макети и постери, разказващи как да опазим живота на Земята – чист, прозрачен, с голямо биоразнообразие. А учениците от VII б клас на 12 май 2021г. ще представят открита педагогическа практика на тема „Опазване и съхраняване на живота върху Земята“.