Важно за всички ученици и родители!

Съгласно заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-194/30.03.2021г,
Министъра на образованието № РД09-798/31.03.2021г   01.04. и 02.04. са учебни дни.

Обучението ще продължи в електронна среда.
От 03.04. до 11.04. учениците са в пролетна ваканция.
От 12.04. учебните занятия ще се провеждат, както следва:
Първа смяна – прогимназиален етап
Втора смяна – начален етап
На по-късен етап ще бъдете информирани за начина на провеждане на учебните занятия.