Важно за родители и ученици!

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че съгласно решение на  министъра на здравеопазването, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всички ученици от начален етап(1-4 клас) преминават на обучение от разстояние в електронна среда, според седмичната програма.
Учениците от прогиамназиален етап продължават обучението си в ОРЕС.
Прикачваме график на часовете в ОРЕС, както и график на часовете на групите за целодневна организация – График
Бъдете здрави!