Прием на бъдещи първокласници

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
СЛЕД ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ – 04.06.2021 г.

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ – 07.06.2021г. – 11.06.2021 г.

Предоставяме Ви телефон за въпроси относно приема и кандидастването на бъдещите първокласници – 0899 959111,
с работно време от 09:00ч. до 16:00ч.

Имаме удоволствието да ви представим информация за първи клас през новата 2021/2022 учебна година.

Целодневно обучение – от 8:00 до 17:30 ч.

Брой паралелки: 3

Брой ученици в паралелка: 22

РАЗШИРЕНА  ПОДГОТОВКА:

  1. Български език и литература – 1 час
  2. Математика – 1 час
  3. Английски език – 1 час
  4. Информационни технологии – 1 час
    /родителите избират три от посочените учебни предмети/НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ВИ ОСИГУРЯВА:
    Обновена материална база, богата библиотека, педагогически съветник, ресурсни учители, логопед, психолог, сензорна стая, компютърен кабинет, медицински специалист, групи за самоподготовка I-IV клас, занимания по интереси, работа по проекти, игротека, видеонаблюдение и охрана, подкрепителна закуска, организирано обедно хранене