Резултати на учениците от ОК на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда-13.02.21г.

Резултати на учениците, които са участвали в ОК
на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда – 13.02.21г.

Първа състезателна група – Изтегли
Втора състезателна група – Изтегли
Трета състезателна група – Изтегли
Четвърта състезателна гурпа – Изтегли
Пета състезателна група – Изтегли