“Връстници обучават връстници“

На 22.02.2021 г се проведе обучение по метода “Връстници обучават връстници“ . Ученици от V а,б,в класове проведоха урок на тема “Правила и задължения в училище“ с ученици от I а,б,в класове. Целта на обучението бе да се запознаят учениците с правилата и задълженията в училището. Разяснени бяха видовете социално приемливо поведение, както и начините за справяне в конфликтна ситуация. Малките ученици с внимание слушаха презентирането и вземаха активно участие в задаването на въпроси от обучителите им. Получи се добра интеракция в процеса на обучение и се раздадоха на всички ученици книжки с правата на децата от Конвенцията за защита на детските права. Предстои представянето на темата и в други класове в училище.