На учителя, с любов!

Здравейте, мили учители!

Бих искала да благодаря на всички Вас за старанието, за грижата към учебния процес в електронна среда и за проявеното търпение към нашите деца, с което помагахте не само на тях, но и на нас – родителите. Въпреки трудния за всички ни период, вие се погрижихте децата да не изостават с учебния материал и да се научат на самостоятелност, дисциплина и отговорност.

Благодарим Ви от сърце!