ИЗГРАДЕН STEM КЪТ

На 16.02. в ОУ““П.Р Славейков“ се проведе обучение и демонстрация с най-новата придобивка за училището и специално за училищната библиотека-изградения СТЕМ кът, придобит след спечелен проект „Библиотеките като образователна среда“ част от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Новата придобивка ще издигне на качествено ново ниво обучението по природни науки в Славейковото училище като предостави възможност чрез специален образователен софтуер, научна литература и лабораторни комплекти за експерименти учители и ученици по – добре да визуализират концепции, които се изучават в областта на природните науки.Чрез лаборатория диск учениците ще могат да извършват различни измервания, да анализират, практически да прилагат „сухата“ информация от учебниците. Новото оборудване ще използва и възможностите на образователния презентационен софтуер MozaBook. Той ще разшири учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектното илюстративно съдържание и виртуалните лабораторни приложения ще помогнат за повишаване на интереса на учениците и придобиването на знания. Срещата протече изключително ползотворно като представителите на фирмата доставчик на оборудването и същевременно обучители Борислав Несторов и Виктория Колева представиха пред учителите по природни науки и ръководния състав на училището, възможностите на СТЕМ комплекта. Обучението завърши с обещание за увеличаване на учителите, които ще могат да използват новото оборудване и продължаване на ползотворното сътрудничество.