Антигенни тестове на учениците

Уважаеми родители,
Министерството на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове на учениците.
Антигенните тестове са безплатни и доброволни.
Попълнете анкетата, към която има линк и в която ще изразите желанието си за провеждане на бързи антигенни тестове на вашето дете!
Срок: 08.02.2021 г.

Попълнете анкетата -> Анкета