На вниманието на родители и ученици!

Уважаеми ученици и родители, уведомяваме ви, че  междусрочната ваканция е на 03.02.2021 г.
Дните 01.02. и 02.02.2021 г. са учебни, без промяна на учебните смени.
Вторият учебен срок започва на 04.02. 2021 г. с програмата за втори срок.
Присъствено обучение за учениците от I-IV клас и VII клас.
Обучението си в електронна среда продължават учениците от V и VI клас.
Учебните смени се обръщат, както следва:
II – IV клас – втора смяна
V-VII клас – първа смяна.