,,Терористична заплаха“

Учениците от II-Б клас  проведоха съвместен урок с педагогическия съветник г-жа Ванишева, на тема ,,Терористична заплаха“.

В часа на класа учениците коментираха, кои хора са терористи и че е нормално терористичната  заплаха да предизвика ужас и страх. Обсъдиха кои външни лица трябва да се допускат в училищната сграда. Разгледаха мерки за противодействие на тероризма и залепиха подходящите картинки в учебните си помагала ,,В страната на правилата“.