Проект “ Моето селище в миналото и днес“

Учениците от 2в клас бяха изправени пред предизвикателството да направят проект по Околен свят на тема „Моето селище в миналото и днес“.  Епидемичната обстановка не попречи на екипите да се съберат заедно във виртуална среда, да разпределят задачите помежду си, да обсъдят своите идеи за сглобяването на  цялостния проект. С помощ от своите родители три от екипите успяха да завършат своите проекти във вид на електронна книжка и да ги представят пред своите съученици.

Поздравления за екипите!