Тръгнал Ежко из гората….


Тръгнал Ежко из гората

да събира той децата,

но за жалост не намира

и в ОУ „П. Р. Славейков“ град Бургас се спира.

Там, в класната им стая /ГЦОУД I б клас/

то бе чудо и се смая!!!

Вместо остри /ох-боли/

той си имал безопасни, шарени игли.

Ваня Алтънджиян