,,Забележителностите на моя роден край“

В часа по Околен свят учениците от II б клас 
разказаха какво са научили за град Бургас и
представиха своите проекти по темата
,,Забележителностите на моя роден край“