Музикален поздрав от I А клас

Музикален поздрав по случай 17 ноември – Патронен празник на училище
„Петко Рачев Славейков“ – гр. Бургас

Учениците от I A клас поздравяват всички ученици, учители и родители.