„Пресичам безопасно с Теди“

На 13.11.2020 учениците от I, II, III клас участваха активно в инициативата на Тимбарк България ЕООД, с подкрепата на МОН и МВР –„Пресичам безопасно с Теди“, свързана с безопасността на движението по пътищата.  Чрез видео урок учениците по интересен за тях начин, чрез подходящо мултимедийно съдържание се запознаха с основните правила за движение по пътищата, свързани с ролите на децатакато участници в движението – като пешеходци, пътници и водачи. Проверката на своите знания учениците направиха чрез попълване на тест.