СЛАВЕЙКОВИ УЧИЛИЩНИ ДНИ

До теб морето се синее
край теб е родният Бургас.
Училище „Славейков“ пее
за всички нас, за всички вас!

СЛАВЕЙКОВИ УЧИЛИЩНИ ДНИ