На вниманието на родители и ученици!


Учениците от V, VI и VII клас от ОУ „П.Р. Славейков“ – гр. Бургас
преминават към обучение от разстояние в е-среда
за периода 12.11.2020 – 25.11.2020г. (включително).

Обучението ще се осъществява чрез електронната платформа MS Teams.