Учим, за да знаем, за да можем!

В нашето училище следваме еднатрадиция – да отбелязваме 10 ноември – Ден на науката.

Как Славейковци отбелязаха Деня на науката?

В условията на COVID – 19 дейностите са съобразени със спазването на правилата за опазване здравето на учениците и учителите.

Влизайки в училището,ни посреща Ретро изложба – уреди за онагледяване,използвани през ХХ век.

Показни са различни видове  диапарати, спектомат, шрайбпроектор – уреди за онагледяване на учебния материал. Старинни модели на кантар/везна и микроскоп. В съседство се вижда и едно съвременно онагледяване – 3D визуализация.

Интерес предизвика и провеждането на онлайн състезание – „Учим, за да знаем, за да можем! Учителите, преподаващи в V клас, подготвиха въпроси, свързани с практиката на хората.

Дейностите свързани с деня на науката завършиха с демонстрация на интересни опити, представени от участниците в клуб по интереси „От любопитното към науката“.

Вярваме, че ден след ден, стъпка по стъпка ще събудим интереса към знание сред учениците от нашето училище.