Неучебни дни

Дните от 30.10 – 02.11.2020 г. включително са неучебни /есенна ваканция/ за всички ученици.
Учениците следва да се явят на училище на 03.11.2020 г. /вторник/
Учебните занятие ще се провеждат при обратен сменен режим:
Начален етап – първа смяна
Прогимназиален етап – втора смяна