Иновативен урок с IV В клас


    В периода от 10 до 25 октомври 2020 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността от изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“.

    ОУ “П. Р. Славейков, гр. Бургас се включи в инициативата като на 22.10.2020г. се проведе иновативен урок с учениците от 4в клас, с преподавател по компютърно моделиране – г-жа Сийка Костова, а гост-лектор бе педагогическият съветник г-жа Ванишева.

    Идеята бе да се създаде положителна нагласа и интерес към учене  у учениците и те да се запознаят с възможностите, които предоставя Интернет на нещата. Да се разширят и задълбочат възприятията на учениците за света около тях, за да им помогнат за разработването на фигуративно и логично мислене и творчески способности, да допринесат и за формирането на общообразователни умения. Бързото  развитие на Информационните технологии обхващащо области, свързани с разработването и използването на нови методи и средства за обучение, целят приобщаване на децата към компютърната култура, която провокира знанията, уменията, интересите и въображението с богатите възможности за разнообразни дейности, които предлага компютърът и Интернет.

    Г-жа Костова направи презентация и запозна учениците с Интернет на нещата, като акцентира върху това Как работи Интернет на нещата, Примери за области, засегнати от Интернет на нещата и Бъдещето на Интернет на нещата. Тя добави, че основната грамотност на който и да е човек в цифровия век трябва да включва познаване на програмирането и развитие на ключови умения, свързани с компютърното мислене, като например решаване на проблеми, сътрудничество и аналитични умения. Обучението по програмиране може да осигури възможност на учениците да заемат водеща позиция в едно цифрово компетентно общество, да развият по-добро възприемане на света, който ги заобикаля, и да получат по-добри шансове за успех в личния и професионалния си живот.

    Г-жа Ванишева, запозна учениците с Интернет възможностите и позитивите от използване на Интернет информацията от различни сайтове, за  да изследват своите  идеи, да придобият знания и да обогатят живота си.

    Предостави се възможност на учениците да участват в урока със свои наблюдения, въпроси и идеи.

    Бяха представени част от проведените съвместни / интегрални уроци/

през миналата и началото на тази учебна година в електронна среда от г-жа Ванишева, съвместно с колеги от различни направления, които са публикувани в сайта на училището:

  • Взаимоотношения. Родова култура  на  българина. Норми на    поведение и правила в живота – 1а,1б,1в класове
  • „Емоционална интелигентност, Дишане и Спорт. В него взеха участие учениците от IVа, IVб, IVв класове

Филми с различна насоченост:

  • На учителя с любов!

https://www.youtube.com/watch?v=0yn2m7gOSD8&feature=emb_log

 

  • Дистанционно годишно утро I Б клас

   https://www.youtube.com/watch?v=jwL377nZDsE&feature=emb_logo

 

  • Проект: Да живеем с Вяра ,Надежда и Любов!

https://www.youtube.com/watch?v=-qywAJA31XM&feature=emb_logo

Интернет-на-нещата
Интернет-сайтове-за-обучение