„Кръвотечение и кръвоспиране. Оказване на първа помощ“


Мед. специалист  на училището – Д. Георгиева беше поканена в часа на класа на VI В клас. Поводът за поканата бе темата: „Кръвотечение и кръвоспиране. Оказване на първа помощ“. Децата бяха запознати с видовете кръвотечения – външно и вътрешно, артериално, венозно и капилярно, както и методите на кръвоспиране. Нагледно им бе показано кръвоспиране с турникети, превръзка, надвръзка, почистване и дезинфекция на рана. Учениците видяха какво е стерилен хирургичен сет , запознаха се и с видовете дезинфектанти за рани – риванол, кислородна вода. Демонстрирана им бе превръзка с бинт, надвръзка с триъгълна кърпа, поставиха цитопласт на порезна рана.