Неспецифичните хранителни заболявания – лекция в VII A клас

Днес мед.специалист на училището – Д. Георгиева гостува на учениците от VII A клас. Класът беше запознат с неспецифичните хранителни заболявания – анорексия и булимия. Те разбраха, че здравословното, разнообразно и балансирано хранене, съчетано с редовна и умерена физическа активност ще спомогне да бъдат здрави, красиви, щастливи и удовлетворени.