Още един спечелен проект с грижа за нашите ученици!

Училищната библиотека като стимулираща среда за личностно, социално и културно развитие на учениците – на тази основна идея бе подчинен модулът „Библиотеките като образователна среда“ –  част от Национална програма „Изграждане на съвременна образователна среда“.

        ОУ “П. Р. Славейков“ активно се включи в разработването на свой проект по този модул и бе на престижното 47 място сред 142 училищни библиотеки от цялата страна, които спечелиха финансиране за закупуване на нова литература, изграждане на СТЕМ кът в библиотеката и реализиране на съвместни инициативи с Регионална библиотека „П. К. Яворов“- гр. Бургас.

   Като непосредствена цел проекта си поставя изграждане в библиотеката на СТЕМ обучителен център, в който да бъде обособено място за четене и експерименти. Целта на този кът е да предразполага учениците към работа в екип за търсене,извличане и анализиране на информация от различни източници. В този „ кът за четене и експерименти „ училището ще позиционира компютър, специален образователен софтуер, научна литература и лабораторни комплекти за експерименти, с помощта на които, учители и ученици по-добре ще визуализират и представят концепции, които се изучават в областта на природните науки.

  Не на последно място с участието си в проекта разработващият екип си постави за цел да отговори на новите процеси,които текат в образователната система по модернизация на материалната база и технологиите, което изисква и училищната библиотека да не изостава от този процес.

Г- жа Върбанова, г-жа Жишева и г-жа Ванишева, с безусловната подкрепа на директора на училището, разработиха проекта с грижа и любов към нашите ученици, с грижа и любов към Славейковото училище.