Златен медал и бронзова купа на международно състезание “ Математика без граници“

Георгия Георгиева Михалева спечели златен медал и
бронзова купа на международно състезание “ Математика без граници“. – финал.
Поздравления и  пожелания за много успехи!