Откриване на новата учебна година

Откриване на новата учебна година

Официалното откриване на учебната 2020/2021 година ще се проведе
на 15.09.2020г. от 9:00ч. с учениците от I и V клас.

За останалите ученици учебната година ще бъде открита при спазване на следния график:
09:00 ч. – Официално откриване с I и V клас
09:30 ч. – В сградата на училището влизат I и V клас – за провеждане Час на класа
10:00 ч. – От сградата излизат I и V клас
09:45 ч. – В сградата влизат II клас – за провеждане Час на класа
10:30 ч. – От сградата излизат II клас
10:45 ч. – В сградата влизат VI и VII клас – за провеждане Час на класа
11:15 ч. – От сградата излизат VI и VII клас
11:30 ч. – В сградата влизат III и VI клас – за провеждане Час на класа

На 16. 09. 2020 г. графикът ще бъде както следва:

I клас – първа смяна
V клас – VII клас – първа смяна
II клас – IV клас – втора смяна