Съобщение

Във връзка с Писмо № 9105-283/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за изпитанията и предизвикателствата през новата учебна 2020/2021 година, необичайна заради промяната на ритъма и нагласите, традициите и отговорностите сред учители, ученици, както и техните родители и в изпълнение на поетите ангажименти към децата и учениците, МОН партнира с държавни институции неправителствени организации, обединени от обща цел. В тази връзка Ви предоставяме линк към Правила за Безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от ДАЗД с участието на експерти от „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

-линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view