Списък на новоприетите ученици за пети клас за учебната 2020/2021година

5а клас

 1. Варвара Ивановна Фролова
 2. Карина Александрова Танева
 3. Адриана Дамянова  Траева
 4. Лора Атанасова Дърлянова
 5. Джорджия Георгиева Караджова
 6. Преслав Андреев Димитров
 7. Мария Невенова Петрова
 8. Александър Драгомиров Панайотов

кл.р-л Красимира Железова

 

5б клас

 1. Диляна Владимирова Иванова
 2. Катерина Владимирова Иванова
 3. Ема Маринова Евтимова

кл.р-л Милена Новакова-Георгиева

 

5 в  клас

 1. Аделина Любомирова Дочева
 2. Зара Николаева Филкова
 3. Мая Василева Рейзова
 4. Михаил Яворов Караниколов
 5. Борис Матайс Бол
 6. Рая Стоянова Геродимова

кл.р-л Юлияна Калошева-Андонова