Химични приключения с малки и големи

Учениците от V и VI класове на Славейковото училище – гр. Бургас идват всеки ден в училище по свое желание. Един час спортуват, един час  се учат да правят интересни химични опити. Традиция стана каките и батковците да изненадват по-малките със забавни „фокуси“. Това се случва на двора на училището и буди интерес  дори в преминаващите граждани.

На 13.07.2020 г. с учениците от II, III, IV класове и бъдещите първокласници, заедно с техните госпожи – Франгова, Костова, Цвяткова, Георгиева, се проведе отново един такъв час. Те наблюдаваха два химични процеса с наименование „Гонене на дух от бутилка“ и „Взрив във вода“. Малките ни възпитаници участваха при провеждането на третия опит – „Разделяне на  железни стружки от сяра“.

Емоцията у всички ученици не може да се опише с думи, трябва да се види. Бъдещите първокласници нямаха търпение да споделят своите впечатления с родителите си. Всички химични опити и реакции се организираха и проведоха от  учениците от Vв клас: Ивайла, Теодора, Бянка, Виктор и Константин под ръководството на учителя по химия и опазване на околната среда  Ю. Калошева .

Емоциите бяха уловени и запечатани от фотографа г-жа М. Райкова и учениците: Анастасия, Виктор и Венета – VIб клас.

https://minedusci-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kostadinka_ivanova_edu_mon_bg/EQ3bxT8XmptDvEmvSTsIWAEBnZWqx0b_uVz5Fnq02ipkNQ?e=JUnXeE