Награди от състезанието „ Химията за нашета бъдеще“

Ученици от седми клас на ОУ “П. Р. Славейков“ – гр. Бургас  участваха през месец април в Празник на химията под надслов
„ Химията за нашета бъдеще“, организиран от Съюза на химиците в България,  Дружеството на учителите по химия и РУО – София. Участниците от нашето училище се  представиха в категория „ Химия и опазване на околната среда“.

Кристияна Росицова Стойкова  спечели второ място по темата :“Химия и опазване на околната среда“.

Поощрителна награда спечели и Кристиана Емануел Степанян.

Три награда за най-млад участник спечелиха: Елизавета Иванова Алексиева, Даниел Росенов Парашкевов и Росица Савова Влаева.

Благодарим ви, седмокласници! Продължавайте напред със знания, умения и таланти!