Занимания по интереси за учениците от прогимназиален етап

Уважаеми ученици и родители,  в ОУ „П.Р.Славейков“ ще се провежда допълнително обучение по учебни предмети, както и занимания по интереси.

ГРАФИК юни

ГРАФИК юли

ГРАФИК август