Географско пътешествие из периодичната система

Интердисциплинарен урок на тема „Географско пътешествие из периодичната система“ с учениците от VII а клас се проведе на 28 май в Славейковото училище.

Такъв тип урок се провежда за пети път в V и VII класове. Тези уроци се посрещат с интерес от страна на учениците и ги подтикват към творческо и практическо мислене.

Чрез интердисциплинарните уроци те разбират връзките между отделните предмети, които изучават в училище. Това им помага да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е необходимо да зная?, Къде ще използвам това, което уча?“

Интердисциплинарните уроци им позволяват да изследват по-дълбоко даден проблем, да вземат самостоятелни решения. Засилват любознателността им към знание, да споделят идеи и активно да участват в проект.

Линк за гледане на целия проект:

,,Географско пътешествие по Периодичната система“

https://www.youtube.com/watch?v=Jo_dmxlRe0o

,,Музикалният ритъм в поведението на птиците“

https://www.youtube.com/watch?v=vC1QNDIyItY&t=12s

Впечатления от

интердисциплинарен открит виртуален урок

в 7-а клас на ОУ „П. Р. Славейков“ – Бургас,

на тема «Географско пътешествие из Периодичната система»

с  учители  г-жа Калошева, г-жа Стаматова и г-жа Георгиева

проведен на 28. май 2020 г. в платформата MS Teams 

 

 1. Благодаря за поканата да се присъединя към интердисциплинарния открит виртуален урок по Химия и ООС, География и икономика и Музика в 7-а клас на ОУ „П. Р. Славейков“ – Бургас, на тема „Географско пътешествие из Периодичната система“.

Урокът започна с пътешествие по географската карта, като учениците си припомниха:

 •         Видовете полезни изкопаеми в различните природогеографски области.
 •         Видовете рудни изкопаеми;
 •         Образуване на руди, къде се използват;
 •         Разпознаване на видове руди по снимки;
 •         Направиха количествена и качествена оценка на желязото.

Следващата група от класа – групата на химиците имаха за задача да изработят визитни картички на основния химичен елемент, които се съдържа в рудите. Учениците характеризираха:

 •         Желязна руда – основен хим . елемент желязо, химичен знак, период, група, химичен характер, пореден номер, каква информация дава поредния номер, метал…
 •         Манганова руда –
 •         Оловна руда –
 •         Медна руда –
 •         Учениците разпознаваха благородни метали по броя на протони в ядрото;

–        Имаха интересна задача, която беше под формата на таблица за откриване на пропуснатите метали / имаше подадена информация, като атомен номер, брой протони, брой електрони, период, група/ съответно по подадената частична информация учениците трябваше да открия съответните метали. Учениците показаха знания за периодичната система и умението си да работят с нея и да откриват хим. елементи по дадена информация.

Преминаха към каменната сол, като полезно изкопаемо.

–        Информация за най дългата солна пещера „Малхам“ и от там колегите направиха връзка и с музиката и естествената акустика на пещерите, като им се зададоха няколко въпроса относно музикалните инструменти, които са най-подходящи да звучат, музиката, която е подходяща  т.н

Урокът беше интересно съчетание от география, химия и музика, като музиката беше оставена за накрая, което е добър избор според мен, за поддържане на интереса към урока до края, за разнообразяване и релаксиране на учениците.

Децата участваха активно и им беше интересно.

Поздравявам колегите за положения труд и успешния урок!

Радослава Стефанова, учител по биология и химия

СУ „К. Петканов” – гр. Бургас

 

2.Добър ден, уважаема госпожо Колева!

Урокът, който наблюдавах на 28.05.  беше изключително интересен! Колегите бяха се подготвили много добре за този открит виртуален урок. Използваха презентация, в която бяха включили и работи от учениците. Имаше активно участие от страна на учениците. Бях възхитена от съчетаването на междупредметните връзки, които бяха избрали колегите – География, Химия и Музика!

С пожелание за приятен ден!

Кезван Хасан  – учител
ОУ „Васил Левски“ – кв. Г. Езерово, Бургас

3.Уважаема г-жо Колева,

Благодаря за поканата и за възможността да присъствам в часа на колегите.

Много интересно представяне на интегриран урок по Химия и ООС и География и икономика на тема „Географско пътешествие  из периодичната система.“

Хареса ми идеята за изготвянето на визитни картички на химичните елементи в състава на различните руди с помощта на Периодичната система, като предварително поставени задачи и презентирането им.

Интересно и забавно за учениците и наблюдаващите бе сравнението между метали и неметали с използването на музикални стилове и инструменти.

Като цяло урокът беше динамичен и много добре структуриран, колегите много добре координираха действията си и се получи нещо различно и интересно.

Единственото, което бих отбелязала като нещо, което е не до там възможно в реална училищна среда е времетраенето на учебния час.

Мисля, че повече от 40 минути е време трудно за запазване на концентрацията на учениците.

Благодаря още веднъж за предоставената възможност и поздравления на колегите за труда и професионализма!С уважение!

Наталия Василева – учител по по Биология и здравно образование и Химия и ООС

в ОУ „Св. Климент Охридски“ – кв. Рудник, гр. Бургас

 

 1. Изказвам своето възхищение за урока на който присъствах, макар и дистанционно . Искрени адмирации на г-жа Юлияна Калошева и г-жа Нина Стаматова за положения труд. Поздравления и за учениците, които показаха завидни знания.

  Анка Стоянова – учител по химия и биология ОУ’Христо Ботев” – кв. Ветрен, Бургас

 

 1. Изключително приятно съм изненадана от представения ни днес интердисциплинарен урок. Колегите владеят аудиторията си, децата реагират , разговора се получава естествен и в това е магията на преподаването. Специално искам да поздравя колежката по музика, която въз основа на богатия си опит, но и на  изискания си вкус към музиката   представяше на децата различните произведения , караше ги да мечтаят и умело ги водеше из жанровете, като оформяше в учениците елегантен усет към красивата музика.

Браво, колеги , удоволствието беше наше!

 Жени Димитрова, учител по музика в СУ,,Йордан Йовков“ и ПГХТ,,Акад.Н.Д.Зелинский“ –гр.Бургас

 

 1. Казвам се Жасмина Дерменджиева и преподавам музика в ОУ “ Васил Априлов“, гр. Бургас.

Искам първо да изкажа своята благодарност, че имах възможността да бъда част от един невероятен урок. Връзката между отделните предмети беше представена по един много професионален и елегантен начин. Урок на много високо ниво и абсолютно издържан във всяко едно отношение. Успях да усетя ентусиазмът и желанието на учениците с които се впускаха в различните теоретични и музикални предизвикателства.Това разбира се  е резултат от  великолепната мотивация на госпожите Георгиева, Калошева и Стаматова.

Благодарение на екипната работа между преподаватели и ученици се получават тези отлични резултати. Поздравления за г-жа Мария Георгиева и нейните ученици!

За мен бе истинско удоволствие! Изключително вълнуващ и  ценен урок!

 

 1. Пo мое мнение провеждането на урока е предшествано от сериозна предварителна подготовка на колежките и техните ученици, относно разпространението и химичния състав на полезни изкопаеми и природни красоти в България.

Урокът е иновативен:  с умелото съчетание на полезното с приятното, с подходящата комбинация между текст, аудио и видео материали по темата.

Поставени бяха индивидуални и групови задачи, обсъждани и решавани чрез беседа, дискусия, лекция, казус, проблемна ситуация.

Настоящият урок може да послужи за добър пример на интердисциплинарно и междупредметно обучение по природни и хуманитарни науки. По този начин се постига повишаване на интереса и нивото на културата на всички участници в образователния процес.

С удоволствие бих запознал и моите ученици с двата открити урока на колежката Юлияна Калошева, която обеща да ги сподели чрез Таня Колева – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Бургас.

Станислав Бошнаков  -ст. учител по Химия и ООС в СУ„Св.св. Кирил и Методий“ – Бургас

 1. Здравейте!

Интердисциплинарният урок, на който присъствах на 28.05. по География и икономика, Химия и ООС и Музика в 7 клас, беше подготвен много професионално и с ентусиазъм. Тематично беше много добре синхронизиран между трите предмета. Имаше лекота и  плавно преминаване през  учебните дисциплини,  особено с умелото вписване на музиката. Много добър синхрон между преподавателите.

Благодаря на колежките Калошева, Стаматова и Георгиева за вълнуващия урок! Пожелавам им реализиране на още много идеи  и професионални успехи!

Може ли да помоля за записа от урока. Благодаря!

Марияна Стойкова – учител по природни науки,  ОУ”Христо Ботев” – гр. Черноморец

 

 

 1. За съжаление, поради служебни ангажименти, на 28. май не успях да наблюдавам „на живо” проведения интердисциплинарен урок „Географско пътешествие из Периодичната система”, организиран от г-жа Калошева, г-жа Стаматова и г-жа Георгиева. Два дни по-късно наблюдавах урока на запис.

Обръщам се и към трите колежки, като изказвам високата си оценка и възхищението си от стройната организация на наситения с много задачи и дейности, а също и с много емоции от музиката иновативен урок!

Факт е, че учениците активно вземат участие – от една страна чрез поставени предварително задачи и презентират тяхното изпълнение в часа, и от друга страна – вижда се как седмокласниците се включват и спонтанно и емоционално в урока, особено когато трябва да изкажат свое предположение, да предложат своя идея.

По отношение на знанията им по Химия и ООС стана ясно, че те са логически свързани и задълбочени. Учениците умеят да работят с Периодичната таблица, да намират и представят мястото на даден химичен елемент и да му правят характеристика, могат да сравняват и да характеризират металите и неметалите, да изследват свойствата и приложението в практиката на различни вещества.

С този урок колегите Калошева, Стаматова и Георгиева ни демонстрираха, че почти за всяка тема, изучавана в училище, може да се намерят допирни точки и дори между предмети от различни предметни области, т.е. да се убедят децата, че светът е единен и в него постоянно откриваме взаимовръзки и закономерности.

Поздравления на колежките за труда и усилията, които по мое мнение се увенчават с висок резултат!

Моля за разрешението им да изпратя линкове към записите на двата урока (нямам ги) на онези колеги, които проявиха интерес, или пък да ми се разреши поне да им изпратя изготвените презентации за уроците.

Благодаря!

С уважение, Таня Колева

         Ст. експерт по природни науки и екология

         РУО –  Бургас