Време за забавления – I клас

Време за забавления
Презентация изработена от ГЦОУД I клас
Ръководител: г-жа Д. Георгиева